projekty domów Śląsk, projekty domów, gotowe projekty domów, projekty domów drewnianych, tanie projekty domów

Rafał Oleśkowicz - labnode.org - przetwarzanie informacji
STRONA
GŁÓWNA
DOMY
MIESZKALNE
GARAŻE
OBIEKTY GOSP.
BUDOWNICTWO
ROLNICZE
BIURO
PROJEKTOWE
OFERTA
SZABLONY WNIOSKÓW
PORADY
DLA
INWESTORA
KONTAKT
FIRMA BUDOWLANA PSZCZYNA

Zaawansowane wyszukiwanie


Zawęż wyniki wyszukiwania:

Nazwa:
Kategoria:
Podkategoria:
Powierzchnia użytkowa:
Dach:
Technologia:
Podpiwniczenie:
Na wąską działkę:
Nowoczesne:
Z garażem:
Nowość:
kom. 502 71 14 26
Bezpłatna
dostawa!!!
Zamów już teraz!!!
101.00 m2

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Właścicielem Serwisu mojedomki.pl jest firma Usługi projektowe i ogólnobudowlane Katarzyna Konieczny (zwana dalej Biurem Projektowym) z siedzibą w Piasku koło Pszczyny przy ul. Sikorskiego 15. NIP: 638-151-92-73.
2. Serwis prowadzi sprzedaż gotowych projektów architektoniczno-budowlanych za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.mojedomki.pl.
3. mojedomki.pl nie jest właścicielem wszystkich prezentowanych w Serwisie projektów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych oraz informacji zawartych w projektach.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub drogą e-mailową na adres: projekty@mojedomki.pl
2. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 72 godzin, nie będą realizowane.
3. Mojedomki.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia będą niewystarczające lub będą budziły uzasadnione wątpliwości.
O powyższym fakcie Zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany
4. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Zamówienie może złożyć osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zarejestrowana firma.
6. Ceny projektów znajdujących się w ofercie Serwisu mojedomki.pl wyrażone są w Złotych Polskich i są cenami brutto. Ceny każdorazowo podlegają potwierdzeniu po złożeniu zamówienia.
7. Zamówione projekty Serwis wysyła w ciągu 3-7 dni roboczych od dnia przyjęcia i potwierdzenia zamówienia. Jeśli zaistnieją okoliczności szczególne, które uniemożliwią dotrzymanie ww. terminu, Zamawiający zostanie natychmiast powiadomiony o tym akcie przez Serwis.
8. Serwis pokrywa koszty związane z dostawą projektu do Zamawiającego na terenie całego kraju.
9. Z uwagi na ciągłe aktualizacje projektów, wielkości powierzchni oraz inne dane w opisie technicznym dokumentacji mogą się różnić od podanych na stronie internetowej.
10. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym mojedomki.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu wyrządzonej szkody podpisanego przez Zamawiającego ( Odbierającego)) i dostawcę przesyłki.
12. W trakcie odbioru przesyłki Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Zamawiający obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z Serwisem.
13. Zgodnie z ustawą z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), zamawiający może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy Sprzedającemu w formie pisemnej na adres Serwisu mojedomki.pl
14. Zwracany projekt nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania ani nie może zostać w żaden sposób zniszczony - musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie. Projekt, który nie spełnia powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
15. Koszty związane z dostawą zwracanego projektu pokrywa Zamawiający.
16. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
17. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności, stanowiący równowartość zakupionego towaru ( po potrąceniu kosztów przesyłki) należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej.
18. Wymiana projetu jest możliwa tylko za zgodą Sprzedającego. Projekt zakupiony w wyniku wymiany wcześniej zakupionego innego projektu nie podlega zwrotowi. Koszty wymiany projektu ponosi Zamawiajacy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Serwis mojedomki.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Serwisu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych towarów ze swojej oferty.
4. Serwis mojedomki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie mojedomki.pl i obowiązuje od chwili jej zamieszczenia.
5. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających niniejszą stronę.
6. Prezentacja na stronie internetowej www.mojedomki.pl oraz zawarte na niej treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą do składania reklamacji. Internetowa prezentacja projektów nie odzwierciedla pełnego i ostatecznego zakresu dokumentacji i mogą wystąpić różnice między prezentacją a ostateczną dokumentacją techniczną.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


regulamin    |     kontakt    |     strona główna    |     jak zamówić

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

projekty domów Śląsk, projekty domów, gotowe projekty domów, projekty domów drewnianych, tanie projekty domów

Rafał Oleśkowicz - labnode.org - przetwarzanie informacji